XƯỞNG MAY - TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ


Mã số : 2
Ngày bắt đầu : 04/2014
Ngày hoàn thành : 06/2014
Địa điểm : SỐ 04, BẾN NGHÉ, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7, TP HCM
Mô tả ngắn :