GIA CỐ CÔNG TRÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ QUỐC


Mã số : 16
Ngày bắt đầu : 10/2018
Ngày hoàn thành : 11/2018
Địa điểm : SỐ 1 VÕ THỊ SÁU, TT DƯƠNG ĐÔNG, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG
Mô tả ngắn : Thi công gia cố đáy sàn lầu 1, lầu 2, lầu 3 phục vụ công tác sửa chữa, cải tạo