GIA CỐ CÔNG TRÌNH - CAO ỐC ORIENTAL PLAZA


Mã số : 14
Ngày bắt đầu : 6/2017
Ngày hoàn thành : 6/2017
Địa điểm : 685 ÂU CƠ, PHƯỜNG TÂN THÀNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
Mô tả ngắn : Gia cố kết cấu dầm chuyển phục vụ công tác cải tạo, xây thêm tường ở các tầng trên.