GIA CƯỜNG KẾT CẤU SÀN XƯỞNG LUYỆN SU GIAI ĐOẠN I


code : 13
Ngày bắt đầu : 8/2018
Ngày hoàn thành : 9/2018
Địa điểm : LÔ 37-1...42-6-1 KCN PHƯỚC ĐÔNG, XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH
short description : Gia cường kết cấu cột, dầm, sàn lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4 và tầng mái để phục vụ công tác lắp đặt thêm thiết bị, dây chuyền sản xuất mới