document

Tiêu chuẩn 356 : 2005

13:56 | 01/04/2015
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn 239 - 2005

13:51 | 01/04/2015
Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình

Tiêu chuẩn 9334 - 2012

13:44 | 01/04/2015
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy

Quy trình thi công 3

11:53 | 20/03/2015
Việt Nam đang có xu hướng vận chuyển hàng hóa trong container thay vì bằng xe tải. Hệ thống đường bộ đã được nâng cấp và vận hóa  đang có Việt Nam đang có xu hướng vận chuyển hàng hóa....

Quy trình thi công 2

11:52 | 20/03/2015
Việt Nam đang có xu hướng vận chuyển hàng hóa trong container thay vì bằng xe tải. Hệ thống đường bộ đã được nâng cấp và vận hóa  đang có Việt Nam đang có xu hướng vận chuyển hàng hóa....

Tiêu chuẩn ACI 440.2R.02

13:22 | 01/04/2015
Chỉ dẫn thiết kế và thi công hệ FRP kết dính ngoài đối với việc tăng cường kết cấu bê tông

Quy trình thi công 1

11:43 | 20/03/2015
Việt Nam đang có xu hướng vận chuyển hàng hóa trong container thay vì bằng xe tải. Hệ thống đường bộ đã được nâng cấp và vận hóa  đang có Việt Nam đang có xu hướng vận chuyển hàng hóa....